Bursat e Erasmus Mundus/ Master Ndërkombëtar i Avancuar në Punë Sociale

*Masteri Zhvillime të Avancuara në Punë Sociale është projektuar për praktikuesit që duan të zhvillojnë aftësitë e tyre në praktikë për të promovuar drejtësinë sociale në ndryshimet e shpejta globale. Ai është unik në tërheqjen e një grupi të vërtetë ndërkombëtar dhe duke u fokusuar në praktikat e reja sociale të punës, politikave dhe hulumtimit që adreson kompleksitetin e ndryshimeve globale dhe diversitetit lokale.

Pjesëmarrësit do të studiojnë në pesë universitetet kryesore në të gjithë Evropën, mbi dy vjet dhe do të diplomohen si pjesë e një komuniteti global i praktikës së punës sociale. Bursat e Erasmus Mundus janë në dispozicion për aplikantët më të mirë nga e gjithë bota.

Afati i fundit i aplikimit është 1 shkurt 2016.

Kriteret e aplikimit janë: http://socialworkadvances.org/applicat…/application-process/
Për më tepër informacionion vizitoni adresën: http://socialworkadvances.org

*Njoftim i Universitetit të Tiranës

Leave a Comment