Bursa të plota Masteri dhe Doktorature në Rusi

Përshkrimi

Universiteti Federal Ural shpall 75 bursa ndërkombëtare për studentët e rinj ndërkombëtarë që mbulojnë tarifat e shkollimit për periudhën e plotë të MS, MA dhe studimet e doktoraturës dhe një vit opsional të kursit përgatitor për gjuhën ruse.

Misioni i Universitetit Federal Ural është rritja e konkurrencës, ri-industrializimin, formimin e njeriut, potencialin shkencor dhe teknologjik, modernizimin e qëndrueshëm të degëve tradicionale të ekonomisë dhe zhvillimin e degëve të ekonomisë postindustriale të Zonës Federale Urale.

Universiteti Federal Ural (UrFU) është një nga institucione më të mëdha të arsimit të lartë në Rusi duke sjellë së bashku arsimin bazë dhe qasjen inovative ndaj sfidave të kohëve moderne.

Kriteret

Studentët ndërkombëtarë që aplikojnë për një program master ose program Doktorature, të cilat jepen në anglisht ose rusisht të ofruara në Universitetin Federal Ural. Studentë aktual ndërkombëtarë në UrFU nuk kanë të drejtë të aplikojnë.

Bursa

Studentëve ndërkombëtarë iu jepen bursa të plota për shkollim për të gjithë periudhën e studimeve të tyre. Gjatë studimeve, studentët do të jenë në gjendje të marrin bursën e rregullt mujore nga universiteti (në bazë të performancës së tyre akademike).

Për të tjera detaje lidhur me mënyrën e aplikimit, vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK.

Leave a Comment