Bursa studimore në kërkime për Holokaustin

Kush mund të aplikojë: Kërkues, Arkivistët, kuratorët dhe studiues të rinj, sidomos kandidatë për PhD me burime të kufizuara, që punojnë në institucionet e përcaktuara në shtetet anëtare të BE-së dhe në vendet të asociuara

Bursa: Përfshin strehim, shpenzimet e jetesës dhe udhëtimit

Afati i aplikimit: 30 Qershor 2016/ 31 Mars 2017/ 31 Dhjetor 2017

Përshkrimi

Bashkimi Evropian po financon Bursat EHRI për të mbështetur studiuesit, arkivistët, kuratorët dhe studiuesit e rinj, sidomos kandidatët e doktoraturës me burime të kufizuara për të ndërmarrë kërkime në një ose më shumë institucione partnere ENRI në fushën e Studimeve të Holokaustit. Këto bursa EHRI kanë për qëllim mbështetjen dhe nxitjen e kërkimit për holokaustin duke lehtësuar aksesin ndërkombëtar në arkivat kryesore dhe koleksione lidhur me Holokaustin.

Kohëzgjatja për të cilën aplikantët mund të aplikojnë është fleksibël – koha minimale për qëndrime është një javë, ndërkohë që qëndrimet shumë të gjatë mbi 4-6 javë do të mbeten në raste të pakta.

Kriteret

 • Kërkues, Arkivistët, kuratorët dhe studiues të rinj, sidomos kandidatë për PhD me burime të kufizuara
 • Aplikantë që punojnë në institucione të themeluara në shtetet anëtare të BE-së ose në vendet e asociuara (Islanda; Norvegjia; Shqipëria; Bosnja dhe Hercegovina; Maqedonia Mali i Zi; Serbia; Turqia; Izraeli; Moldavia; Zvicra; Ishujt Faroe; Ukraina)
 • Kandidatët nga Evropa Qëndrore dhe Lindore janë veçanërisht të inkurajuar për të aplikuar.

Bursa

EHRI fellowships includes:

 • Një pagë për shpenzimet e strehimit dhe jetesës si dhe të udhëtimit për dhe nga institucioni ftues;
 • Përfituesit janë përgjegjës për sigurimin e vizave nëse është e nevojshme;
 • Fellows will have access to the research infrastructure of the respective EHRI partner institution including access to a computer;
 • Përfituesit do të kenë qasje në infrastrukturën kërkimore të institucionit përkatës partner të EHRI duke përfshirë akses në një kompjuter;
 • Përfituesit mund të zgjasin qëndrimin me shpenzimet e tyre dhe në përputhje me rregullat e institucionit pritës dhe vizave;
 • Përfituesit pritet të kalojnë 3 ditë në javë në institucionin pritës për të kryer hulumtime në projektin e tyre të kërkimit.

Si të aplikoni?

Të gjitha materialet aplikuese duhet të dërgohen në Anglisht. Aplikimi duhet të përfshijë:

 • Një formular aplikimi të plotësuar;
 • Një CV (maksimumi 2 faqe);
 • Një projekt-propozim të detajuar në 4-5 faqe (1,250-1,500 fjalë) lidhur me Holokaustin që aplikanti ka në plan të realizojë gjatë periudhës së kërkimit
 • Një letër rekomandimi nga një akademik i respektuar i cili është i njohur me punën e aplikantit;
 • Aplikantët duhet të caktojnë një rekomandues të dytë në formularin e aplikimit.

Të gjitha materialet e aplikimit mund të dërgohen si një dokument të bashkëngjitur në formatin DOC ose PDF në adresën bennett@ifz-muenchen.de .

Për të tjera informacione ju lutemi vizitoni faqen zyrtare, duke klikuar në këtë LINK

 

Leave a Comment