Bursa studimi në Republikën Çeke

Ky është një aplikim për studentët në bazë merite. Ju do të merrni një eksperiencë të paharrueshme duke u bashkuar me këtë program.
Ku: Pragë, Republika Çeke
Kombësia: Kjo bursë është  për studentët ndërkombëtarë
Lloji i bursës: Plotësisht i financuar me pagesë mujore prej 600 Euro

Kush mund të aplikojë:

Interesi në vendndodhjen e bursës
Njohuri themelore të gjuhës angleze
Të ketë së paku një vepër letrare të botuar (jo një edicion privat) ose dy radiodrama të transmetuara ose të botuara ose një shfaqje ose shfaqje teatrale ose të paktën një vepër të përkthyer të një autori çek
Gatishmëria për të marrë pjesë në jetën letrare lokale.
Punimi me shkrimet gjatë qëndrimit
Autori i cili nuk ka marrë më parë një bursë

Si të aplikoni:

Ju do të duhet të dërgoni të gjitha dokumentet e mëposhtme në viktor.svoboda@mlp.cz për të paraqitur kërkesën tuaj:
Formulari i plotësuar i aplikimit (ju mund të gjeni formularin e aplikimit në faqen zyrtare të internetit)
Opsionale: Ekstrakt nga një tekst i botuar (në gjuhën çeke ose në anglisht) ose mostra e një teksti të përkthyer në çekisht; Max 2 faqe
Afati i fundit i aplikimit; 31 gusht 2017

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment