Bursa studimi në Republikën Çeke

Afati i aplikimit: 30 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studentë nga vendet në zhvillim
Përfitimet: 500 euro në muaj

Qeveria e Republikës Çeke ofron bursa në kuadrin e Asistencës së saj për Zhvillim të Jashtëm në mbështetje të studimit të shtetasve të huaj nga vendet në zhvillim në institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën Çeke.

Këto të ashtuquajtura Bursat e Qeverisë janë të dizajnuara për të mbuluar kohëzgjatjen standarde të studimit:
Kriteret e aplikimit:
Aplikantët duhet të jenë:

Shtetas të huaj nga vendet në zhvillim në nevojë (As një qytetar i Republikës Çeke, as një qytetar i një shteti anëtar të Bashkimit Evropian, as ndonjë shtetas tjetër i huaj me leje qëndrimi të përhershëm në territorin e Republikës Çeke);
Të jetë mbi 18 vjeç;
Të jetë i diplomuar nga shkolla e mesme, ose kurset e nivelit Bachelor / Master;

Si të aplikoni?

Të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë formularin elektronik të aplikimit.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment