Bursa studimi në Arte Vizuale

Afati i aplikimit: 15 Tetor 2017
Kush mund të aplikojë: aplikantët me një Ph.D. ose përvoja ekuivalente profesionale
Përfitimet: nevoja dhe bursa me bazë meritash deri në 60,000 USD

Clark ofron çdo vit midis dhjetë dhe gjashtëmbëdhjetë bursash Clark, duke filluar nga një deri në dhjetë muaj. Studiuesit, kritikët dhe profesionistët e muzeve kombëtare dhe ndërkombëtare janë të mirëpritur të propozojnë projekte që shtrijnë dhe rrisin kuptimin e arteve pamore dhe rolin e tyre në kulturë.
Kriteret e aplikimit:

Aplikantët duhet të:
Kenë një doktoraturë ose të demonstrojnë përvojë të barabartë profesionale;
Të vijnë nga botët akademike ose muze, ose nga prejardhje të tjera profesionale;
Mund të jenë banorë të çdo vendi;
Mund të punësohen, me orar të plotë ose me kohë të pjesshme;
Të jenë historianë, kuratorë dhe / ose kritikë të pavarur.
Pritet që të gjithë aplikantët të jenë në gjendje të mirë me Shërbimin e Shteteve të Bashkuara të Emigracionit dhe Natyralizimit dhe të kenë autorizim [një J-1 Visa] nga INS që lejon një aplikant të angazhohet në aktivitetet për të cilat ai ose ajo është caktuar nga Clark Fellow.
Si të aplikoni?

Të gjithë aplikantët duhet të plotësojnë një formular aplikimi që e gjeni këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment