Bursa studimi Master nga Fondi Visegrad

Përshkrimi
Rajoni i Visegrad po bëhet një destinacion gjithnjë e më popullor për studime ndërkombëtare. Shumë universitete në rajon kanë një histori të gjatë dhe ofrojnë programe kursesh në të gjitha disiplinat pjesërisht ose tërësisht të mësuara në gjuhën angleze. Studimi në rajonin e Visegrad ka avantazhe të tjera, duke përfshirë kostot e jetesës të përballueshme dhe një jetë kulturore aktive. Bursa e Visegrad janë në dispozicion për studentët që duan të ndjekin Master, post-Master në të gjitha disiplinat e ndryshme. Ju mund të studioni në çdo gjuhë dhe të studioni deri në 4 semestra.

Kriteret
• Nuk ka kufizim moshe për të aplikuar;
• Vendi i nënshtetësisë suaj, vendbanimi i përhershëm dhe universiteti duhet të jetë i ndryshëm nga vendi i institucionit pritës, dmth. Niveli i mëparshëm i studimeve universitare duhet të përfundojë në një vend tjetër përveç vendit ku aplikoni për studime me mbështetjen e programit;
• Mund të aplikojnë studentët nga vendet e Visegrad, vendet e Ballkanit Perëndimor dhe gjashtë vendet e Partneritetit Lindor për të studiuar ose kryer kërkime në universitete dhe institute kërkimore shkencore në Evropën Qendrore dhe Lindore;
• Distanca ndërmjet universitetit tuaj dhe universitetit / institutit pritës, si dhe ndërmjet qëndrimit të përhershëm dhe universitetit / institutit pritës duhet të jenë mbi 150 km;
• Periudha e studimit / kohëzgjatja e mbështetjes është 1 semestër, maksimumi 4 semestra për studime të magjistraturës, 2 semestra për studime Post-Master;
• Pranimi i bursave të tjera qeveritare nga ndonjë nga vendet e V4 ose nga BE në të njëjtën kohë me bursat e Visegrad nuk është e mundur.
Përfitimet
• Shuma që ofrohet në kuadër të programit është 2,300 EUR për semestër + 1,500 EUR për institucionin pritës;
• Ju gjithashtu mund të aplikoni për grante udhëtimi.

Afati i aplikimit: 15 Mars 2018
Për të tjera detaje dhe informacione, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Leave a Comment