Bursa studimi Bachelor dhe Master në Francë

International Fashion Academy (IFA Paris) ofron dhjetë bursa: tetë të plotë dhe dy të tjera gjysëm. Këto bursa janë në dispozicion për studentët vendas dhe ndërkombëtarë për të ndjekur programe universitar dhe pasuniversitare.

IFA Paris është regjistruar në Academie de Paris, në Ministrinë e Rinisë, Arsimit dhe Kërkimit, si një institucion privat i arsimit të lartë dhe është i listuar edhe në Campus France, Agjencinë franceze kombëtare për promovimin e arsimit të lartë.

Të gjithë aplikantët për bursa IFA në këtë nivel duhet të jenë mbi 18 vjeç e të kenë mbaruar shkollën e mesme. Studentët që nuk kanë gjuhë kombëtare anglishten, kanë të nevojshme për të siguruar një rezultat të IELTS. Një rezultat i përgjithshëm 5.5 është i preferuar për kurset universitare dhe 6.5 është i preferuar për kurset pasuniversitare.

Nivelet e kurseve: Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e programeve universitare dhe pasuniversitare.

Fushat e studimit: Për programetuniversitare, bursat jepen në fushën e Dizajn Mode & Teknologji, Marketing Mode dhe për mastera në fushën e Dizanjit të Modës Bashkëkohore, Media Globale e Modës, Biznes Mode, Menaxhim  Parfumerish  & Kozmetike dhe Menaxhim Marke Luksoze.

Vlera e bursave:  Bursat jepen në shumën totale prej 163,500 $. Një ‘super bursë’ me vlerë 5000 euro do të jepet për ata që shihen si më të talentuar dhe premtues.

Kriteret

Bachelor:

-Të gjithë aplikantët për bursa në këtë nivel duhet të kenë mbaruar gjimnazin dhe të jenë mbi 18 vjeç.

-Ata që nuk kanë gjuhë amtare Anglishten, duhet të kenë arritur rezultatet:IELTS 6.0 ose më lart, ose një rezultat TOEFL prej 79 pikë ose më lart.

– Për bursat që mbulojnë 3 vite, aplikantët duhet të jenë diplomuar në shkollë të mesme në 2 vitet e fundit pa ndonjë arsimim të mëtejshëm të lartë.

Master/MBA:

-Të gjithë aplikantët për bursa në këtë nivel duhet të jenë të diplomuar në nivelin bachelor, preferenca do të jepen për kandidatët me përvojë që kanë mbaruar Administrim Biznesi, Marketing, Media & Komunikim dhe Dizajni Mode në fusha të ngjashme.

-Të kenë minimumi tre vite përvojë pune.

-Ata që nuk kanë gjuhë amtare Anglishten, duhet të kenë arritur rezultatet:IELTS 7.0 ose më lart, ose një rezultat TOEFL prej 96 pikë ose më lart.

Afati i aplikimit: 31 Mars 2016

Për të marrë më shumë informacion lidhur me bursën dhe mënyrën e aplikimit, ju lutemi klikoni në këtë LINK.

COMMENTS

Leave a Comment