Bursa për studime në Kanada

Nqs jeni të interesuar, aplikoni tani për bursa ndërkombëtare në Universitetin e Winnipeg në Kanada.

Afati: 3 Prill 2017 për Verë/ pranverë 2017 dhe 2 Qershor 2017 për vjeshtë 2017

Studimi në: Kanada
Ofruesit: Universiteti i Winnipeg
Niveli i kursit: Bursat janë në dispozicion për studentët që hyjnë në vitin e parë të çdo programi: universitare, pasuniversitare, Programi i gjuhës angleze (ELP), profesionale, të arsimit të aplikuar dhe të vazhdueshëm (PACE) dhe studentor (klasat 9 deri në 12-një shkollë të mesme).
Fusha e studimit: Të gjitha degët

Vlerat e bursave qe ofrohen:

Për programin e gjuhës angleze : 3.500$ dhe janë gjithsej 3 bursa

Për Arsimimin e vazhdueshëm profesional: 3.500$ dhe janë gjithsej 3 bursa

Për studentët: 5000$ dhe janë gjithsej 3 bursa

Për kolegjin: 3.500$ dhe janë gjithsej 3 bursa

Për të diplomuarit: 3.500$ dhe janë gjithsej 3 bursa

Kriteret e aplikimit

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Kanë një minimum 80% mesatare të pranimit ose ekuivalent
Të jetë një student ndërkombëtar
Hyn në vitin e parë të çdo programi
Demonstrojnë cilësitë e jashtëzakonshme të lidershipit
Aplikojnë për pranim brenda  datës së afatit

Për më shumë informacion klikoni këtu

Për të aplikuar klikoni këtu

Leave a Comment