Bursa për studime në Amerikë

Afati përfundimtar i aplikimit: 15 Shkurt 2017

Përfituesit e bursës duhet të kenë një interes të demonstruar në përpjekjet e luftës anti-korrupsion dhe do të shkruajnë LL.M. e tyre. Teza mbi një temë lidhur me antikorrupsionin: instrumentet ndërkombëtare, pajtim apo zbatimit. Ata do të regjistrohen në kurset përkatëse të fokusuara në etikën e biznesit, sundimin e ligjit, qeverisjen dhe / ose zhvillimin ekonomik. Programi Scholar TRACE do tu sigurojë liderëve të rinj dhe profesionistëve me një interes në anti-korrupsion dhe parandalimin e ryshfetit me një kurs intensiv të studimit i ndjekur nga një praktike dhe stazh.

Kriteret e aplikimit / Kriteret e përzgjedhjes

Aplikanti duhet të ketë një diplomë në ligj ose ekuivalent me të
Është shtetas ose nga një vend me të ardhura të ulta ose nga një vend në zhvillim (siç përcaktohet nga Banka Botërore)
Do të bëjë një angazhim për t’u kthyer në vendin e origjinës për të punuar për një periudhë prej 2-3 vjetësh
Aftësi të forta angleze. Në vijim si rezultat minimal kërkohet, (rezultatet e testit duhet të jenë më pak se dy vjet):
580 TOEFL
92 TOEFLiBT
Shënim: Kandidati mund të marrë TOEFL pas paraqitjes së kërkesës tij ose të saj në qoftë se orari apo datat nuk lejojnë një testim më parë.
Dëshmi e aftësive udhëheqëse
Gatishmëria për të marrë pjesë në intervista nëpërmjet Skype
E gatshme të fillojë studimet në fund të gushtit 2017 për një periudhë prej një viti

Bursat që do të ofrohen

Programi i Scholar TRACE do të financojë plotësisht  (me shkollim, strehim dhe udhëtimit) një avokat ndërkombëtar nga një vend në zhvillim për të ndjekur studimet në lidhje me strategjitë dhe mjetet për rritjen e transparencës dhe uljen e korrupsionit.

Për mënyrën se si duhet të aplikoni dhe për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment