Bursa për sipërmarrësit social

Afati i aplikimit: 1 Dhjetor 2015

Kanthari, një institut ndërkombëtar, është duke pranuar aplikime për bursa për krijuesit e ndryshimeve sociale nga sipërmarrësit social, duke kërkuar për të bërë një ndryshim. Instituti do të ofrojë një program lidershipi që zgjat shtatë muaj duke filluar nga maji i vitit 2016.

Objektivat

 • Të zhvillojnë liderët e mundshëm sociale nga shtresat e shoqërisë.
 • Të sigurojë një inkubator për vizionarët të cilët janë në gjendje për të transformuar konceptet dhe konventat, duke ofruar zhvillime të posaçshme, cilësi të lartë dhe trajnim përkatës lidershipi.

Përfitimet

Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të mbështeten për shkollimin, dhe akomodimin gjatë qëndrimit të tyre në kampusin e Kantharit.

Kriteret

 • Pjesëmarrësit nga e gjithë bota janë të ftuar të marrin pjesë.
 • Pjesëmarrësit duhet:
  • Të jenë mbi 22 vjeç.
  • Të kenë një plan për një sipërmarrje/projekt social që do të krijojë një ndryshim në komunitetin tuaj.
  • Të kenë njohuri bazë në Anglisht (lexim, shkrim dhe e folur)
  • Të kenë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit
  • Të kenë ndjenjën e pronësisë, motivimit, kreativitetit, talentit dhe pasionit për të krijuar një impakt pozitiv social.

Si të aplikoni?

Pjesëmarrësit duhet të plotësojnë aplikimin online.

Për më shumë informacione vitioni faqen zyrtare të thirrjes për aplikime.

 

Leave a Comment