Bursa për kurse verore në Gjermani

Njoftim i Ambasadës Gjermane në Shqipëri

++Rihapet aplikimi për bursë për kurse verore në Gjermani nëpërmjet programit BAYHOST++
Afati i fundit i aplikimit 26 Mars 2018!
Ky program është i pershtatshëm për të gjithë studentët që kanë mbaruar të paktën një vit studimi dhe zotërojnë të paktën nivelin B1 të gjuhës Gjermane.

Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment