Bursa nga Harvard për studime MBA

Përshkrimi
Fondacioni Boustany ofron Bursën Harvard MBA për klasën që fillon në vjeshtë. Bursa e Harvardit MBA u jepet studentëve që demonstrojnë një nivel të lartë të arritjeve akademike.
MBA në Harvard është një nga programet kryesore të biznesit në botë, dhënë në një nga universitetet më prestigjioze në botë. Bursa Boustany MBA Harvard jepet një herë në dy vjet për një kurs dyvjeçar në Shkollën e Biznesit të Harvardit.
Pranohen 3 teste në gjuhën angleze: versioni i bazuar në internet (vetëm) i testit të gjuhës angleze si gjuhë e huaj (TOEFL iBT); Sistemi Ndërkombëtar i Testimit të Gjuhës Angleze (IELTS); ose Pearson Test of English (PTE).
Kriteret
Kandidatët ndërkombëtarë duhet të kenë një përgatitje ekselente akademike dhe të tregojnë angazhime të konsiderueshme;
Kandidatët mund të aplikojnë për Bursën vetëm pasi të kenë marrë një ofertë pranimi nga programi MBA i Harvardit;
Kërkesat e Gjuhës Angleze: Bordi i Pranimeve MBA dekurajon çdo kandidat me një rezultat TOEFL më të ulët se 109 në iBT, një rezultat IELTS më i ulët se 7.5, ose një rezultat PTE më i ulët se 75 nga aplikimi.
Bursa
Ndihmë financiare në shumën USD 90,000 (USD 45,000 për vit) për mbulimin e tarifës së studimit;
Shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit.

Afati i aplikimit: 31 Maj 2019
Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment