Bursa nga Fondacioni Gjerman i Mjedisit

Fondacioni gjerman i Mjedisit (DBU) akordon bursa gjashtë deri dymbëdhjetë mujore, të diplomuarve Shqiptarë me rezultate mbi mesataren, për kërkime dhe trajnime në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës në Gjermani. Ajo përfshin qëndrimin për arsye hulumtimi ose trajnimi në një institucion gjerman si dhe kurse intensive të gjuhës gjermane, seminare shoqëruese, pjesëmarrje në një shkollë verore dhe aktivitete tematike. Bursa zgjat të paktën 6 muaj, dhe mund të shtyhet maksimumi deri në 12 muaj. Bursa ofron një shumë prej 1.250 euro në muaj.

Aplikimet bëhen online në gjermanisht ose anglisht. Për pyetje mund të kontaktoni gjithashtu direkt DBU: c.grimm@dbu.de

Më shumë informacione në lidhje me programin dhe kushtet e pjesëmarrjes mund të gjeni këtu:
https://www.dbu.de/stipendien_international
https://www.dbu.de/2600.html (Anglisht)

Afati i fundit i aplikimeve është: 1 Gusht 2018

Leave a Comment