Bursa masteri në Gjermani

Bursat DAAD u ofrojnë të diplomuarve mundësinë për të vazhduar arsimin e tyre në një program masteri në Gjermani. Bursat gjithashtu promovojnë shkëmbimin e përvojave dhe njohjen me njerëz të rinj.

Kush mund të aplikojë?

  • Aplikantët të cilët kanë janë diplomuar  në degët e Arkitekturës, Dizajnit (Interior Design), Ruajtjen e Monumenteve, Planifikimit Urban / Zhvillimit Urban, Planifikimit Rajonal, Arkitekturës së Peizazhit, Planifikimit të Peizazhit, në kohën kur ata duhet të fillojnë këtë program masteri.

Programet:

• Diplomimi në programin e plotë të masterit

• Një program plotësues që nuk çon në një kualifikim përfundimtar  në një universitet gjerman ose jo, sipas dëshirës tuaj.

Bursa:

• Një pagesë mujore prej 850 euro

• Mbulimi i shpenzimeve të udhëtimit

• Mbulimi i pagesës së studimit

• Mbulimi i tarifave të sigurimit personal, shëndetësor dhe aksidenteve

Në kushte të caktuara, fituesit e bursave mund të marrin përfitimet e mëposhtme shtesë:

• Subvencionimi mujor i qirasë;

• Pagesa mujore për anëtarët shoqërues të familjes.

Si të aplikoni?

Për më shumë informacione vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK.

Afati i fundit i aplikimit: 30 shtator 2019

Leave a Comment