Bursa kërkimore nga Universiteti i Nevadës

Afati i fundit i aplikimit: 1 shtator 2017
Kush mund të aplikojë: aplikantët ndërkombëtarë
Përfitimet: buxheti i projektit prej 20.000 USD

Qendra Ndërkombëtare e Regjistrimit të Lojrave (ICGR) e UNLV ofron deri në tre studime gjashtë mujore të Universitetit të Nevadës për të mbështetur hulumtimet me ndikim në çështjet e rëndësishme të rregullimit të lojërave të fatit. Këto bursa do të jepen në baza konkurrence nëpërmjet një procesi rishikimi.

Temat aktuale të interesit përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në:

Roli i teknologjisë në modernizimin e rregullimit të lojërave të fatit;
Vlerësimi i teknikave dhe nevojave për programe trajnimi dhe edukimi për agjencitë rregullatore;
Kuptimi i ndikimit ndaj konsumatorëve të produkteve të lojërave të fatit me qëllim përmirësimin e rregullimit të lojërave të fatit;
Vlerësimi i efekteve financiare të rregullimit në industrinë e lojërave të fatit.
Kriteret e aplikimit:

Aplikantët mund të jenë vendas ose ndërkombëtarë dhe mund të aplikojnë pa patur lidhje me një subjekt publik, privat, qeveritar ose jofitimprurës.

Aplikantët mund të kërkojnë deri në 20,000 USD (bruto) për një periudhë që nuk kalon 6 muaj. Kostot indirekte (të tilla si lehtësirat dhe administrimi) lejohen, por buxheti i plotë i projektit nuk mund të kalojë kufirin prej 20,000 USD.

Si të aplikoni?

Dorëzimet për bursat e Universitetit të Nevadës duhet të kufizohen në jo më shumë se dhjetë faqe (me përjashtim të shtojcave), font me 12 pika, të dyfishtë, dhe duhet t’i drejtohen André Wilsenach, Drejtor Ekzekutiv, Qendra Ndërkombëtare për Rregullimin e Lojrave në icgr@unlv.edu duke përdorur subjektin “Research Fellowship Application“.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment