Bursa Doktorature në Universitetin e Bazelit , Zvicër

Bursat ofrohen për studentët ndërkombëtarë të cilët janë të interesuar në kërkimin shkencor. Bursat janë të vlefshme për zhvillimin e doktoraturës në fushat e studimit të prezantuara nga Shkolla e Historisë së Bazel-it.

Vlera një vjeçare e grantit është CHF 30 000 dhe paguhet në dy pjesë. Aplikantët duhet të paraqesin një diplomë Master në Histori. Aplikimi bëhet online dhe në vijimësi dokumentet e mëposhtme dërgohen tek koordinatori  Dr. Roberto Sala (roberto.sala@unibas.ch)

  • Letër motivimi
  • CV
  • Diplomë
  • Një ose dy shembuj tekstesh (teza e masterit ose ekuivalente )

Afati: 6 Nëntor

Për më shumë informacione dhe aplikim, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare në këtë LINK

Leave a Comment