Bursa doktorature në Luksenburg për studentët e Juridikut 

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2015
Kush mund të aplikojë?
Studenë PhD të interesuar në fushën e juridikut
Përshkrimi
Instituti Max Planck në Luksemburg për Ligjin Ndërkombëtar, Evropian dhe ligjin Procedurial Rregullator ofron një numër të kufizuar bursash PhD për studiuesit e huaj për të mbështetur punën e tyre kërkimore në Institut për deri në dymbëdhjetë muaj. Vendndodhja në Luksemburg është ideale për një Institutin Planck Max, duke u fokusuar në ligjin procedural. Luksemburgu është me të vërtetë sinonimi për zhvillimin e vazhdueshëm dhe zgjerimin e sistemeve ligjore të Shteteve Anëtare të BE-së me anë të të drejtës evropiane dhe të jurisprudencës së Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Europian.
Kriteret
Bursat ofrohen për studentët e doktoraturës të cilët planifikojnë për të ndërmarrë kërkime në Institut brenda zonave të hulumtimit të institucionit.
Bursa
Bursa paguhet në këste mujore prej € 1500. Aplikantëve të përzgjedhur do t’i ofrohet një vend pune në bibliotekën e leximit në dhomën e Institutit dhe do të kenë mundësi të marrin pjesë në eventet e rregullta shkencore dhe aktivitete të tjera të Institutit.
Si të aplikoni?
Ju lutemi ndiqni këtë link për aplikimin online. Një aplikim i plotë duhet të përfshijë dokumentet e mëposhtme (në gjuhën angleze):
• Letër motivimi (maksimumi 1 faqe), duke treguar motivimin dhe gjithashtu lidhjen e kërkimit tuaj me kërkimin e Institutit;
• curriculum vitae (duke përfshirë edhe notat e universitetit);
• Një përmbledhje të projektit PhD (maksimumi 2 faqe), duke përfshirë subjektin, përshkrimin dhe planin e punës;
• Dy letra rekomandimi (duke përfshirë një nga mbikëqyrësi i PhD, me detajet e kontaktit të tij / saj).
Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare.

Leave a Comment