Bursa Doktorature në Itali/ Të Drejtat e Njeriut dhe Politikat Globale: Sfidat Ligjore, Filozofike dhe Ekonomike

Kush mund të aplikojë: Kandidatë nga të gjitha kombësitë me një master ekselent

Bursa : 14,000 Euro bruto/vit

Përshkrimi

Shkolla e Studimeve të Avancuara Sant’Anna  është një universitet publik – me autonomi të veçantë – që punon në fushën e shkencave të aplikuara: Ekonomi dhe Menaxhim, Juridik, Shkenca Politike, Shkenca Bujqësore dhe Bimë Bioteknologjie, Mjekësi, dhe Inxhinieri Industriale dhe Informacioni. Ata janë duke ofruar një mundësi për të kryer kërkime në një mjedis mbështetës në Itali.

Qëllimi i këtij Programi Doktorature trevjeçar, tërësisht në gjuhën angleze, është që të sigurojë një mundësi pjesëmarrësve jo vetëm për të kryer kërkime akademike, por edhe për të avancimin në karrierën profesionale brenda një gamë të gjerë të subjekteve ndërkombëtare, kombëtare dhe rajonale, në sektorët privatë dhe publikë.

Si të aplikoni?

Afati i pranimeve të aplikimeve online është data 7 qershor ora 12:00 pm (koha italiane). Për më shumë information rreth dokumentave të kërkuara ju lutemi klikoni KËTU.

Për më shumë detaje për programin e Doktoraturës ju lutemi vizitoni thirrjen zyrtare duke klikuar në këtë LINK.

 

Leave a Comment