Bashkohu me ekipin e të rinjve dhe Evropës në Pragë

Afati i aplikimit: 16 Gusht 2015

E vlefshme për: njerëzit me përvojë në koordinimin e projekteve, që kanë një pasaportë të BE-së ose leje pune

Përshkrimi

Youth and Environment Europe (YEE) është një rrjet evropian i 44 organizatave jo-qeveritare mjedisore  rinore evropiane nga 27 vende. YEE punon në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe edukimit. Aktivitetet e tyre (shkëmbimet rinore, trajnime, fushata, sesione studimore, botime) janë bërë gjithmonë me dhe për të rinjtë. Të gjithë njerëzit që punojnë në YEE janë nën 35 vjeç.

YEE është duke kërkuar për një person të ri të motivuar për një pozicion me kohë të pjesshme si koordinator. Data e fillimit është 1 shtator 2015.
Përgjegjësitë kryesore:

Projektet dhe fushatat e koordinimit:

  • Koordinimi i projekteve, veprimeve lokale dhe fushatat e miratuara në planin e punës të organizatës – në bashkëpunim me Sekretarin e Përgjithshëm dhe Koordinatorin kryesor;
  • Bashkëpunimi me Bordin Ekzekutiv dhe organizatat anëtare;
  • Koordinimi i projekteve të Horizonit 2020 STEP. Komunikimi me partnerët, shpërndarja e projektit, pjesëmarrja në mbledhjet në vende të ndryshme në Evropë, etj

Pranimet

  • Përvojë në koordinimin e projekteve dhe fushatave;
  • Përvojë pune në një OJF, mundësisht për mjedisin (të paktën 1 vit);
  • Menaxhimi i kohës dhe aftësi organizative;
  • Rrjedhshmëri në gjuhën angleze;
  • Aftësitë kompjuterike + internet dhe mediat online sociale;
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe nën presion;
  • Përvoja me Programin Erasmus +, Programin Horizon2020 dhe Fondacionin e Rinisë Evropiane;

Shpërblimi

Punë të paguar me kohë të pjesshme në një ekip të ri ndërkombëtar, pjesëmarrja në projekte rinore, fleksibilitet në orar pune, udhëtojnë jashtë vendit.
Si të aplikoni?

Dërgoni CV dhe letrën tuaj të motivimit në gjuhën angleze në adresën yee@yeenet.eu deri më 16 gusht 2015.

Vizitoni FAQEN ZYRTARE për të tjera informacione.

Leave a Comment