Thirrje për aplikim për pjesëmarrje

Thirrje për aplikim për pjesëmarrje

Workshop: “NJERIU I RI NË MATERIALET FILMIKE TË DIKTATURËS (1958-1990)”, 30 mars‒11 maj 2018. IDMC fton të gjithë të rinjtë e interesuar në analizën e personazheve të filmave të diktaturës të bëhen pjesë e workshop-eve për filmat. Qëllimi i këtyre workshop-eve është të paraqesë tek të rinjtë ndërtimin e periudhës komuniste në filmat e prodhuar në shqip, në vitet 1958-1990, për të kuptuar më mirë jetën në komunizëm dhe ideologjinë komuniste. Propaganda komuniste ndikonte në…

Read More