Aplikim për bursat EUROWEB+ në disa vende të BE

Projekti Euroweb + mundëson bursa Master ose/dhe Bachelor për studentët nga Ballkani. Projekti Euroweb + konsiston në një skemë bursash dhe është vazhdim i projektit Euroweb i programit Erasmus Mundus. Më datë 1 Nëntor 2016 janë hapur thirrjet për aplikim për bursa.

Studentët e Universitetit të Tiranës apo të tjera universitete jo partnere ne program mund të aplikojnë për bursë në programin master, në një prej universiteteve pjesëmarrëse në këtë projekt si Target Group II, ndersa studentët e Univeristetit Politeknik dhe ‘Aleksander Xhuvani’  si Target Group I.

Për më shumë mbi universitetet partnere të Euroweb dhe ofertën e tyre akademike vizitoni http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php?choice=partners 

Bursa përfshin:
– Kompensimin mujor prej 1000 euro;
– Kostot e transportit në varësi të distancës. Për më shumë referohuni


Për t’u njohur me dokumentacionin e kërkuar vizitoni: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/index.php
I gjithë aplikimi është online: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/application/applicant/
Afati i fundit për aplikim: 20 Janar 2017.
Për më shumë informacion klikoni kete LINK

Leave a Comment