Aktiviteti “Youth Trail: Promoting OSCE Values in the Western Balkans”

1- Aktiviteti “Youth Trail: Promoting OSCE Values in the Western Balkans”, që do të zhvillohet në datat 13-17 shtator 2017 në Tiranë, nga OSBE në Shqipëri në bashkëpunim me RYCO në kuadër të 20 vjetorit të OSBE.

Do të përfshihen 40 të rinj nga Shqipëria, B&H, Kosova, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia. Nëse je një i ri/e re nga Shqipëria në moshën 18-24 vjec, me njohuri të mira të gjuhës angleze dhe me interesin ndaj zhvillimeve të Ballkanit Perëndimor inkurajohesh të aplikosh .

Afati i fundit i aplikimit është data 13 gusht 2017, ora 23:59

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment