Akadimia verore mbi Diplomacinë dhe Protokollin Diplomatik

Afati i fundit i aplikimit: 14 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: të gjithë studentët / kandidatët që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Republikën e Kosovës
Vendi: 19 – 21 gusht, Prishtinë – Republika e Kosovës

Qëllimi i përgjithshëm i këtij kursi do të jetë futja e studentëve në artin e diplomacisë në traditën perëndimore me një theks në fillimin e shekullit të 19-të deri në politikën bashkëkohore ndërkombëtare. Në veçanti, kursi do të theksojë evoluimin e rolit të diplomacisë, komunikimit diplomatik, diplomacisë preventive dhe diplomacisë detyruese me kalimin e kohës dhe se si faktorë të tillë si teknologjia, komunikimet dhe ideologjia kanë ndikuar në efikasitetin e procesit diplomatik.  Kursi do të japë një shpjegim të qartë të formës dhe funksioneve të sistemit diplomatik botëror siç qëndron në fillim të shekullit 21: çfarë është, çfarë bën dhe pse është e rëndësishme.

Kursi nuk do të ketë një provim përfundimtar. Në vend të kësaj, studentët pritet të diskutojnë një sërë dokumentesh / tema të shkurtra gjatë gjithë seancave, të angazhohen në dy aktivitete për debat në klasë dhe të dorëzojnë një dokument përfundimtar. Më shumë informacion duhet të jepet në klasë.

Kriteret e aplikimit:

Akademia Verore është e hapur për:

Të gjithë studentët / kandidatët që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Republikën e Kosovës mund të aplikojnë;
Studentët me prejardhje të ndryshme akademike dhe një interes i përgjithshëm për negocimin, diplomacinë, korrespondencën diplomatike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare do të përfitojnë nga njëri tjetri në një proces mësimi ndërkulturor dhe ndërdisiplinor;
Kursi nuk kërkon njohuri të posaçme në lidhje me marrëdhëniet ndërkombëtare, diplomacinë, negociatat ndërkombëtare, historinë ose kulturën, por pjesëmarrësit duhet të jenë të interesuar në më shumë sesa në fushën e tyre të specializimit. Në pjesëmarrjen në klasë, veçanërisht në diskutimet me ekspertët, është thelbësore për suksesin e kursit dhe luan një rol të rëndësishëm në vlerësimin e aplikantit.

Çfarë ofron bursa:
Falë mbështetësve dhe donatorëve, ADP do të ofrojë tre bursa 100% (që mbulon tarifën e pjesëmarrjes në akademi).

Tarifa përfshin: materialet e leximit, ligjëratat, pushimet e kafesë, certifikimin, vizitat studimore.
Ekipi i ADP mund të ndihmojë për të gjetur strehim më të mirë në Prishtinë për çmimin më të lirë.

Si të aplikoni?

Të gjithë pjesëmarrësit duhet të dërgojnë CV-në e tyre dhe Letrën Motivuese në prot.diplo.academy@gmail.com deri më 14 gusht 2017 në orën 24:00.

Për më shumë informacion dhe regjistrim, ju lutemi kontaktoni ekipin e ADP në prot.diplo.academy@gmail.com ose në këto numra: +37745603619 dhe +38649580344.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment