Mundësi praktike në Gjermani

Mundësi praktike në Gjermani

A jeni i interesuar për një praktikë në një kompani prestigjoze gjermane? Programi i bursave të Ekonomisë Gjermane u ofron të diplomuarve dhe studentëve të rinj nga Shqipëria mundësinë e kryerjes së një praktike 3 deri 6 mujore në një kompani prestigjoze gjermane. Bursantët kanë mundësi të njihen me kulturën e punës së kompanive në Gjermani dhe të mësojnë mbi menaxhimin modern dhe organizimin e punës. Për më shumë informacione rreth praktikës dhe mënyrës së…

Read More

Konkurs për të rinj/ Pyet gjyshërit

Konkurs për të rinj/ Pyet gjyshërit

Konkursi “Pyet Gjyshërit” vazhdon traditën edhe këtë vit me edicionin e tij të katërt duke ftuar të rinjtë 15 – 19 vjeç të reflektojnë për të shkuarën në Shqipëri (1944-1997) përmes një punimi kreativ multimedial në mënyrë individuale ose në grup.  Kriteret: Punimet mund të dorëzohen në gjuhën shqipe ose angleze. Çdo konkurrues mund të përfaqësohet vetëm me një punim. Punimet e dorëzuara duhet të kenë të bëjnë me temën e konkursit. Pranohen vetëm punë origjinale që nuk janë paraqitur…

Read More