Erasmus +/ Bursa në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë

Erasmus +/ Bursa në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020. Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor (5 muaj); – Master (5 muaj); Fushat e studimit: – Ekonomiks; – Administrim Biznesi Për t’u njohur me katalogun e programeve të studimit të ofruara nga Universiteti i Ekonomisë në Bratislavë, në gjuhën angleze, klikoni…

Read More