Workshop rajonal/ Menaxhimi i Baseneve Ujore dhe Transparenca

Workshop rajonal/ Menaxhimi i Baseneve Ujore dhe Transparenca

Instituti i Bashkëpunimit për Integrim dhe Zhvillim – ICID Albania në emër të organizatave partnere “Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm” Milieukontakt Maqedoni (MKM), “Instituti për Kërkime në Inxhinierinë Civile” (IEGE), dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri, donator i këtij projekti, kanë kënaqësinë t’ju ftojne në trajnimin dy ditor që do të zhvillohet në Shkodër në kuadër të projektit “Menaxhimi i Baseneve Ujore dhe Transparenca”.Gjatë muajit korrik – shtator 2019, projekti do të organizojë 4…

Read More