Thirrje për pjesëmarrje/ Konferenca për të rinj 2019

Thirrje për pjesëmarrje/ Konferenca për të rinj 2019

Konferenca do të bëjë bashkë 58 pjesëmarrës nga vende të ndryshme të rajonit: Maqedonia Veriore, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, Kosova, Mali i Zi, Italia, Rumania, Serbia, Sllovenia, Turqia dhe të ftuar nga organizata partnere nga Gjermania, Franca, Polonia në rolin e trajnuesve. Konferenca Ndërkombëtare e të Rinjve do të ofrojë mbulimin e shpenzimeve për 58 pjesëmarrës, duke përfshirë akomodimim, ushqimin dhe 80% të shpenzimeve të udhëtimit. Pjesa tjetër e pjesëmarrësve, të cilët dëshirojnë…

Read More

Thirrje për pjesëmarrje/ Akademia Rajonale e Udhëheqjes e Grave Social-Demokrate

Thirrje për pjesëmarrje/ Akademia Rajonale e Udhëheqjes e Grave Social-Demokrate

Akademia synon të sjellë politikanet dhe aktivistet femra të Ballkanit Perëndimor në një mundesi të gjerë për të luftuar për një shoqëri të barabartë, të zhvilluar, me përgjegjësi, bazuar në vlerat evropiane të paqes dhe mirëqenies – një shoqëri miqësore për gratë.  Fondacioni Friedrich-Ebert, zyra në Beograd, në bashkëpunim me Akademinë e Lidershipit së Grave (Serbi), organizon një program edukimi politik për gratë që janë anëtare të partive dhe organizatave politike social-demokrate që vijnë nga…

Read More