Program Masteri Rajonal/ Mundësi për bursa

Program Masteri Rajonal/ Mundësi për bursa

Programi Evropian Rajonal në Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut në Evropën Juglindore (GC SEE / ERMA) është një program ndërdisiplinor me kohë të plotë në një periudhë një-vjeçare, që zgjat nga nëntori deri në tetor. Qëllimi është zhvillimi i demokracisë dhe i të drejtave të njeriut në Evropën Juglindore. Është një iniciativë e përbashkët e Universitetit të Sarajevës, Qendrës për Studime Ndërdisiplinore (CIS) dhe Universitetit të Bolonjës, Departamenti i Shkencave Politike dhe Shoqërore. Studentëve…

Read More

Trajnim në Sarajevë/ Akademia e Artit dhe Aktivizmit

Trajnim në Sarajevë/ Akademia e Artit dhe Aktivizmit

Fondacionet e Shoqërisë së Hapur (OSF), Qendra për Aktivizmin Artistik, New York (Center for Artistic Activim C4AA) dhe Qendra e Artit Bashkëkohor, Shkup (CCA – Center for Contemporary Arts), ftojnë artistë, aktivistë të shoqërisë civile dhe gazetarë të aplikojnë t’u bërë pjesë e workshopit 5 ditor “Akademia e Artit dhe Aktivizmit”, në datat 15-19 Tetor, në Sarajevë, Bosnjë-Hercegovinë. Akademia e Artit dhe Aktivizmit është pjesë e një projekti 2 vjeçar “Qendrat kreative rajonale : Përdorimi i…

Read More

Bursa Masteri në Universitetin e Teknologjisë, Vjenë

Bursa Masteri në Universitetin e Teknologjisë, Vjenë

Programi i Bursave Helmut Veith është një program i krijuar në nder të një shkencëtari të shquar kompjuterësh që punoi në fushën e logjikës në shkencat kompjuterike, inxhinierinë kompjuterike dhe sigurinë kompjuterike. Kush mund të aplikojë? Bursat i jepen çdo vit studenteve vajza/gra me arritje të larta akademike në fushën e shkencave kompjuterike të cilat ndjekin (ose planifikojnë të ndjekin) një nga programet master në Shkenca Kompjuterike në Universitetin e Teknologjisë në Vjenë, program i…

Read More

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Napoli, Itali

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Napoli, Itali

Hapet Thirrja për Aplikime për pjesëmarrjen e 25 të rinjve për aktivitetin e dytë që do të zhvillohet në datat 11-16 nëntor 2019, në qytetin e Napolit në kuadër të Projektit “Transnational Activities for Key digital skills in Engagement and youth Participation” (T.A.K.E. PART) – Eramus + KA 3. Ai ka në fokus përfshirjen e të rinjve në proceset vendimmarrëse përmes teknologjive të reja dixhitale, si: platforma për propozimin dhe votimin e nismave qytetare, votimi online,…

Read More