Bursa të qeverisë franceze për Master dhe Doktoraturë

Bursa të qeverisë franceze për Master dhe Doktoraturë

Ambasada e Francës në Shqipëri mbështet studentët shqiptarë që dëshirojnë të ndjekin studimet në një universitet francez duke u akorduar bursa studimi për nivelet Master dhe Doktoraturë (tezë në cotutelle). Për nivelin Master, kandidaturat për Master 2 do të jenë prioritare dhe bursa nuk mund të jetë më shumë se 10 muaj (shtator 2019 – qershor 2020). Bursa për Master përfshin:• pagesë mujore 700 euro ; • përjashtim nga tarifa e regjistrimit në institucionet publike të arsimit të lartë në varësi të Ministrisë…

Read More