Mundësi praktike në Ujësjellësin e Tiranës

Mundësi praktike në Ujësjellësin e Tiranës

Ujësjellësi i Tiranës me mbështetjen e Sektorit të Projekteve të Huaja prej disa vitesh ndjek politikën e tërheqjes së profesionistëve të rinj pranë saj. Këtë e bën më së miri nëpërmjet programeve të praktikës/internshipit duke ofruar kështu mundësi praktike dhe eksperiencë të vlefshme për fillimin e karrierës të studentëve Shqiptarë. Prej vitesh UKT ka lidhur një marrëveshje me Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit të Universitetit Politeknik të Tiranës si dhe me Drejtorinë Rajonale të Formimit…

Read More