Program i paguar në Itali për profesionistët e rinj

Program i paguar në Itali për profesionistët e rinj

Afati i aplikimit: 25 Janar 2019 Kush mund të aplikojë: qytetarë të një prej Shteteve Anëtare të CEI (Shqipëria është anëtare) me së paku dy ose tre vjet përvojë relevante në fushën përkatëse brenda organeve publike dhe private, organizatave ndërkombëtare dhe organeve të tjera rajonale, si dhe OJQ-ve dhe që kanë diplomë universiteti nga një institucion akademik i njohur në një degë relevante me këtë thirrje Përfitimet: EUR 1,650.00 në muaj si rimbursim për kostot e jetesës Përshkrimi…

Read More