Thirrje për aplikime nga SIGAL

Thirrje për aplikime nga SIGAL

THIRRJE PËR APLIKIME Klubi i Artit dhe Kulturës SIGAL fton të gjithë të interesuarit që kanë dëshirë dhe eksperiencë në leximet audio, të dorëzojnë materiale audio (material i shkurtër provë) me lexime të librave të ndryshëm artistikë Kriteret: Materiali duhet të jetë në format elektronik, në CD dhe regjistrim në studio profesionale; Materiali duhet të jenë i lexuar qartë dhe rrjedhshëm në gjuhën shqipe; Së bashku me materialin elektronik, aplikanti duhet të dorëzojë edhe CV-në…

Read More