Mundësi punësimi në Ministrinë e Jashtme

Mundësi punësimi në Ministrinë e Jashtme

Në kuadër të Programit Interreg IPA CBC Greqi – Shqipëri 2014-2020, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, si Koordinatori Kombëtar i Asistencës së BE, fton të interesuarit për të shprehur interes për pozicionin e punës si në vijim:   Menaxher i Projektit të Asistencës Teknike të Programit, pozicionuar në Tiranë. Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e aplikimit si më poshtë: Letër motivimi në anglisht; Curriculum vitae (CV) në formatin Europass në anglisht; Fotokopje të Diplomave…

Read More