Fito një internship nga Bashkia e Tiranës

Fito një internship nga Bashkia e Tiranës

“Fillo me një ide – Fito një internship në Bashkinë Tiranë” është projekt i miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 29 datë 29.03.2018. Të rinj, në fillim të karrierës së tyre profesionale, të cilët kanë përfunduar ciklin e studimeve Bachelor, Master Profesional ose Master Shkencor, të grupmoshës deri në 28 vjeç ftohen të aplikojnë me një koncept për projekt ose studim sipas temave të përcaktuara në këtë thirrje. Afati i aplikimit për projektin është deri…

Read More

Financuar nga Komisioni Evropian/ Bursa për studiues në Irlandë

Financuar nga Komisioni Evropian/ Bursa për studiues në Irlandë

Programi i burses ALECS Marie Sklodowska-Curie ofrohet në Lero, Qendrën Kërkimore të Irlandës. Iniciativa bashkëfinancohet nga Komisioni Europian nën programin Marie Sklodowska-Curie dhe Fondacionit Shkencor Irlandë, përmes Lero-s. Bursat janë në dispozicion për studiuesit. Temat për studim të programit janë të përshkruara më poshtë: Metodat dhe standardet për sistemet e larta të integritetit Sisteme Autonome dhe Adaptive Performanca e softuerit Siguria dhe privatësia Përfitimet: Programi në total ka një vlerë prej 6.16 miliardë euro në…

Read More