Bursë/ Program shkëmbimi për studime universitare

Bursë/ Program shkëmbimi për studime universitare

CEEPUS është Program i Shkëmbimit të Europës Qëndrore për Studime Universitare. CEEPUS ofron bursat e shkëmbimit për mobilitete, qëndrime afatshkurtra, aktivitete mësimore, shkolla verore dhe programe të tjera afatshkurtra. Objektivat kryesore janë: Fokusimi në programet e përbashkëta të doktoraturës dhe nxitja e bashkëpunimit në kuadrin e EUSDR. Vendet anëtare janë: Shqipëria, Austria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Republika Çeke, Hungaria, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Polonia, Rumania, Serbia, Republika Sllovake, Sllovenia dhe Kosova. Ka tre…

Read More