Praktikë në Parlamentin Evropian

Praktikë në Parlamentin Evropian

Parlamenti Europian u ofron të rinjve që kanë një certifikatë të përfundimit të shkollës së mesme para afatit të fundit për aplikime, që korrespondon me nivelin e kërkuar të hyrjes në universitet ose që kanë përfunduar një kurs më të lartë teknik të një niveli të barazvlefshëm, të marrin pjesë në programin e praktikës. Prioritet u jepet të rinjve të cilët janë të detyruar që ta kryejnë praktikën e plotë si pjesë e studimeve të…

Read More

Bursa të plota doktorature në Itali

Bursa të plota doktorature në Itali

IMT për studime të avancuara në Lucca, një nga 6 shkollat e ekselencës në Itali, po pranon tashmë aplikime për programin e doktoraturës 2018/2019. Të interesuarit mund të aplikojnë për të fituar një nga 36 bursat e financuara plotësisht, të cilat janë të ndara në dy programe doktorature që integrojnë kompetencat shkencore të ekonomisë, inxhinierisë, shkencave kompjuterike, neuroshkencës dhe psikologjisë së sjelljes, fizikës, matematikës së aplikuar, statistikave, historisë dhe shkencës së trashëgimisë kulturore. Aplikantët që…

Read More