Program/ Liderët e barazisë shëndetësore

Program/ Liderët e barazisë shëndetësore

Liderët për Barazinë Shëndetësore është një program një vjeçar, jo-rezidencial, që ofrohet nga Universiteti George Washington përmes Filantropisë Atlantike. Ky program shërben për të avancuar liderët globalë që kuptojnë bazat e pabarazisë shëndetësore dhe kanë njohuri, aftësi dhe guxim për të ndërtuar sisteme dhe organizata më të barabarta shëndetësore. Programi ‘Liderët për Barazinë Shëndetësore’ do të: Përfshijë mësime për të ndërtuar njohuri të plota për pabarazitë shëndetësore kombëtare dhe ndërkombëtare; Të rrisë aftësinë e programit…

Read More