Shpenzimet e mbuluara/ Seminar për gazetarë në Gjermani

Shpenzimet e mbuluara/ Seminar për gazetarë në Gjermani

++Seminar për gazetarë nga Evropa Qendrore dhe Lindore 2018++ Gazetarët shqiptarë mund të aplikojnë për të marrë pjesë në Seminarin për gazetarë nga Evropa Qendrore dhe Lindore në Leipzig nga data 3 deri 14 shtator 2018! Seminari ofron njohuri mbi strukturat dhe mënyra e punës në televizion, radio, median e shkruar dhe online në sistemin dual mediatik në Republikën Federale Gjermane. Për këtë seminar mund të aplikojnë gazetarë të cilët në momentin e aplikimit nuk…

Read More

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Mundësi punësimi/ Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin: Specialist, pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog (COD) DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË Punon mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve…

Read More