Mundësi punësimi nga USAID Albania

Mundësi punësimi nga USAID Albania

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e mëposhtëm në jfainfo@ewmi.org jo më vonë se ora 17:00 më 11 qershor 2018: • Letër shoqëruese “Cover letter” ku të tregohet interesi dhe kualifikimet për pozicionin; • CV të përditësuar; • Kopje të Diplomës Master; • Emrin, Titullin, Numrin e Celularit dhe adresat e emailit të 3 referencave profesionale. Ju lutemi vendosni në subjektin e Email: Punonjës Gjykate – Sarandë.

Read More