Shkollë verore/ Komunizmi dhe Trashëgimia Komuniste në Shqipëri

Shkollë verore/ Komunizmi dhe Trashëgimia Komuniste në Shqipëri

rezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë dhe Akademia e Studimeve Albanologjike hapin thirrje për aplikim për edicionin e dytë të “Shkollës Verore 2018 “Komunizmi dhe Trashëgimia Komuniste në Shqipëri”, që do të zhvillohet nga data 9-13 Korrik 2018, në mjediset e Fakultetit të Historisë, në Tiranë. Në këtë shkollë verore pjesëmarrësit do të mësojnë më shumë rreth temave si: Struktura e Komunizmit dhe sistemeve totalitare Krahasime të rregjimeve komuniste në…

Read More

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të punësojë 500 persona me kontratë të përkohshëm për sezonin e verës 2018. Referuar vendimit, periudha kohore e veprimtarisë sezonale, që do të kryejnë punonjësit me kontratë të përkohshme, është 2 muaj, korrik – gusht 2018. Punonjësit me kontratë të përkohshme do të përfitojnë pagën bazë minimale, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. Fondi i pagave për 500 punonjësit do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të…

Read More