Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Mundësi punësimi në programin “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”

Në funksion të zbatimit të programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Ekonomik dhe Social të Shqipërisë”, IOM Shqipëri ka shpallur thirrje për individë në Itali dhe Shqipëri që të aplikojnë për ofrimin e shërbimeve sipas profileve të mëposhtëm: – 3 (tre) Konsulentë në Itali, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 18-2018 – 3 (tre) Konsulentë në Tiranë/Shqipëri, për Bordin Këshillmor Teknik (TAB) Vacancy 17-2018 – 3 (tre) Konsulentë Lokalë dhe Konsulentë nga Diaspora për punuar…

Read More