Universitet veror në Bukuresht, Rumani

Universitet veror në Bukuresht, Rumani

Afati i aplikimit: 10 Qershor 2018 Kush mund të aplikojë: student të të gjitha niveleve (bachelor, master dhe PhD), nga Evropa dhe nga e gjithë bota Aktivititeti: 12 – 26 Gusht 2018, Bukuresht, Rumani Përshkrimi Universiteti Veror i Bukureshtit është një event kulturor dhe akademik ndërkombëtare, i cili do të zhvillohet ndërmjet 12 dhe 26 gushtit 2018, duke u fokusuar në problemet ekonomike dhe fushat e interesit të ndërlidhura dhe ka si objektiv kryesor promovimin e vlerave të përbashkëta akademike….

Read More

Bursa në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Bursa në Universitetin Eberswalde, Gjermani

Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani! Në kuadër të Programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019 për studentët e Fakultetit të Ekonomisë, UT në Universitetin Eberswalde në Gjermani. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master;…

Read More