Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Greqi

Shpenzimet e mbuluara/ Trajnim në Greqi

THIRRJE PER PJESMARRES SHQIPTARE PER TRAJNIMIN Less Opportunities + Media Tools-> Better Opportunities. Katerini, Greece Projekti eshte pjese e programit Erasmus +. Akomodimi, udhetimi dhe ushqimi financohet 100% nga Komisioni Europian. Ne projekt do te marrin pjese 6 Shtete partnere, Shqiperi, Serbi, Maqedoni, Greqi, Mal i Zi dhe Poloni me 5 perfaqesues secili. Trajnimi do te zhvillohet nen metodat e edukimit jo-formal ne Katerini, Greqi. Projekti ka si qellim ngritjen e kapaciteteve te punonjesve me…

Read More