Mundësi punësimi/ Përgjegjës administrativ

Mundësi punësimi/ Përgjegjës administrativ

PËRGJEGJËS ADMINISTRATIV, CELIM SHQIPËRI Roli: Përgjegjës administrativ i CELIM Shqipëri, Përgjegjës për kontabilitetin e projektit ACAP. Tipi i kontratës: full – time. Kushtet që duhen plotësuar: • Eksperiencë e mëparshme në sektorin adminsitrativ prej të paktën 5 vitesh dhe aftësi për administrimin e flukseve financiare mbi 1 milion euro; • Njohje e mirë e ligjit shqiptar në fushën fiskale; • Njohje shumë e mirë e gjuhës italiane, si dhe njohje e mirë e gjuhës angleze,…

Read More