Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Mundësi punësimi pranë Ambasadës Britanike Tiranë

Ambasada Britanike në Tiranë është pjesë e një rrjeti mbarëbotëror që përfaqëson interesat ekonomike dhe konsullore Britanike jashtë shtetit dhe po kërkon një Mirëmbajtës për Seksionin e Shërbimit të Korporatës S1, paga mujore bruto 72,257 Lekë. Si mirëmbajtës, kandidati i suksesshëm do të jetë përgjegjës për: 1. Mirëmbajtja e banesave për banim dhe zyra, duke përfshirë sistemet e ujit; Sistemet e energjisë; mirëmbajtje te vogla të pajisjeve. Vendosje objektesh ose orendi kur kërkohet. Heqja e…

Read More