Thirrje për projekt propozime me Austrinë

Thirrje për projekt propozime me Austrinë

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shkencor e Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë nënshkruar në 2 Maj 2012, Protokollit të Përbashkët mbajtur në 5.12.2014, Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, në bashkëpunim me Agjencia Kombëtare për Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI), çel raundin e dytë të thirrjeve për aplikime të përbashkëta kërkimore, tekniko-shkencore, mes Shqipërisë dhe Austrisë. Kjo thirrje do të jetë e hapur prej datës 10.04.2018 deri më 30.05.2018. Kjo…

Read More

Mundësi punësimi pranë Ministrisë së Jashtme

Mundësi punësimi pranë Ministrisë së Jashtme

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme fton kandidatët e interesuar për të aplikuar për pozicionin Ekspert për Diasporën në kuadër të Programit “Angazhimi i komuniteteve shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë. Kandidatët duhet të dorëzojnë përshkrimet e tyre sipas sistemit EUROPASS dhe një letër motivimi pranë diaspora@mfa.gov.al. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 30 prill 2018.  

Read More

Erasmus +/ Bursa për studentë në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

Erasmus +/ Bursa për studentë në Universitetin e Saarland-it, Gjermani

Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Saarland-it në Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019. Llojet e mobilitetit përfshijnë: – Shkëmbimin e studentëve për studime; Nivelet e mobilitetit për studentët: – Bachelor; – Master; Kohëzgjatja e bursave: – Bachelor…

Read More