Mundësi praktike në Berat

Mundësi praktike në Berat

Thirrje për aplikim! Shoqata BID Berati ofron mundësi për punë praktike për studentët që janë në përfundim të arsimit universitar për një periudhë 3 mujore. Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar: – Një kopje e CV – Letër motivimi Afati i dorezimit të dokumentacionit të aplikimit: 09-04-2018 Adresa e e-mailit ku dërgohen aplikimet: bidberat@gmail.com Për krikteret e aplikimit referojuni fotos më poshtë.

Read More

Konkurs për nxënës

Konkurs për nxënës

Cila ëshë tema? Ndërtesa, letërsi, festa, muzikë, kërcime, gjuhë, artizanat, kuzhinë etj: trashëgimia kulturore ka shumë forma. Na trego një / disa prej tyra, të cilat të shoqërojnë në jetën e përditshme. Kërkohet një video e shkurtër dhe e veçantë (20-30 sekonda). Videot më origjinale do të vlerësohen me çmim. Çfarë mund të fitosh? Çmimi kryesor është pjesëmarrja në kampin veror ndërkombëtar në Greqi në Ano Chora, në afërsi të Nafpaktos ose në Athinë. Periudha:…

Read More

Mundësi praktike në Kontrollin e Lartë të Shtetit

Mundësi praktike në Kontrollin e Lartë të Shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit është Institucioni Suprem i Auditimit në Republikën e Shqipërisë. Auditimi i jashtëm publik është i rregulluar përmes ligjit 154/2014 “ Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Si një institucion në modernizim e sipër, KLSH, do të hapë dyert për 12 praktikantë të cilët do të zhvillojnë pranë këtij institucioni praktikën mësimore (internship) 6-mujore, sipas modeleve anglo-saksone të marrëdhënies së para-punësimit, Universitet – Institucion Publik. Ky mësim…

Read More