Konkurs për pjesëmarrje në ASA Colony

Konkurs për pjesëmarrje në ASA Colony

RREGULLAT: Të drejtë konkurimi kanë të gjithë krijuesit artistët, stilistët dhe arkitektët nga Shqipëria dhe mbarë trevat Shqipfolëse. Krijuesit mund të konkurojnë me një ose më shumë se një punim apo skicë- ide, në teknika të ndryshme të artit pamor dhe arkitekturës. Veprat/skicat duhet ti përmbahen tematikave historike mbi vitin mbarëkombëtar të Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Punimet do t’i nënshtrohen vlerësimit dhe do të përzgjidhen nga juria profesionale; Skicë-idetë e autorëve krijues që do ti përmbahen…

Read More

Grante/ Thirrje e re për propozime në kuadër të INTERREG Adriatiko – Jonian 2014-2020

Grante/ Thirrje e re për propozime në kuadër të INTERREG Adriatiko – Jonian 2014-2020

Programi i Bashkëpunimit Territorial INTERREG Adriatiko – Jonian 2014-2020 (ADRION) ka shpallur thirrjen e dytë për projekt-propozime në kuadër të Aksit Prioritar nr. 2 të Programit: Rajon i Qëndrueshëm. Objektivat specifike të këtij aksi prioritar konsistojnë në: O.S 2.1 – Promovimi i qëndrueshmërisë dhe mbrojtja e pasurive natyrore dhe kulturore, si asete zhvillimi në zonën Adriatiko-Joniane O.S 2.2 – Fuqizimi i kapaciteteve lidhur me trajtimin transnacional (të përbashkët) të problemeve mjedisore, fragmentimi dhe ruajtja e shërbimeve të ekosistemit në zonën…

Read More