Thirrje për Shprehje Interesi/ Projekti DIBRA: Turizëm dhe Traditë

Thirrje për Shprehje Interesi/ Projekti DIBRA: Turizëm dhe Traditë

Për vënien në funksion të objekteve speciale akomoduese turistike (shtëpi pritëse/hostel dhe kampingje) nga projekti D2T. Përshkrimi i Thirrjes: Kjo thirrje është në kuadër të projektit DIBRA: Turizëm dhe Traditë (D2T), që financohet nga USAID, Ambasada Suedeze dhe zbatohet nga ALCDF (Fondacioni Shqiptar i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale), në partneritet me Bashkinë Dibër dhe CNVP Shqipëri. Ky projekt kërkon të kontribuojë në rritjen e numrit të të punësuarve, veçanërisht të të rinjve dhe grave në…

Read More

“Erasmus Club UT”/ Ftesë nga Universiteti i Tiranës

“Erasmus Club UT”/ Ftesë nga Universiteti i Tiranës

Universiteti i Tiranës ju fton të bëheni pjesë e “Erasmus Club UT” “Erasmus Club UT” është krijuar për të qenë një urë lidhëse dhe informimi për studentët e Universitetit të Tiranës të interesuar për programin Erasmus+. Programi Erasmus+ është një program bursash shkëmbimi mes Universitetit të Tiranës dhe universiteteve partnere europiane. “Erasmus Club” synon bashkëpunimin mes studentëve që kanë përfituar një bursë shkëmbimi në kuadër të Eramsus+, studentëve që aspirojnë të jenë pjesë e shkëmbimeve Erasmus+…

Read More